Kosten en voorwaarden

– Een intake gesprek is  vrijblijvend
Duur van een intakegesprek is 15/20 minuten.
Eventuele foto’s en scans worden in rekening gebracht, alleen in overleg met u. Er dient direct bij bezoek afgerekend te worden.

– Indien nodig een 2e intake.
Bij een tweede intake wordt een uitgebreid behandelplan gemaakt. De duur hiervan is 30 minuten. Voor dit gesprek bedragen de kosten € 100,- Foto’s en scans zijn niet inbegrepen.

Vragen over uw rekening?

Wij zijn in onze praktijk liever met u bezig, dan met onze administratie. Daarom hebben wij de facturering aan Fa-med uitbesteed.

Voor vragen over uw nota verwijzen wij u naar de veelgestelde vragen van Fa-med. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u middels onderstaande gegevens contact met Fa-med opnemen.

Algemene betalingsvoorwaarden Fa-med

Het betalingstraject van Fa-med is als volgt:

  • – Voor het betalen van uw nota hanteren wij een betalingstermijn van 30 dagen. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn.
  • – U kunt het notabedrag overmaken op bankrekeningnummer 62.70.00.800 ten name van Fa-med B.V. te Amersfoort. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk.
  • – Indien wij niet binnen 30 dagen na de notadatum volledige betaling van u hebben ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering welke tevens geldt als ingebrekestelling.
  • – Door middel van de betalingsherinnering stellen wij u alsnog in de gelegenheid om het notabedrag binnen 10 dagen aan ons te voldoen.
  • – Indien wij niet binnen 10 dagen na de datum van de betalingsherinnering uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
  • – Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
  • – Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.

 

Contactgegevens Fa-med

Fa-med
Website: www.notavanfamed.nl
E-mail: contactcenter@famed.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:00 – 18:00 uur.
Telefoon algemene vragen: 0900 – 0885 (€ 0,15 per minuut)
Telefoon duplicaatnota aanvragen: 0900 – 0882 (€ 1,30 per gesprek)

Verzekeringen

U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl/polisvergelijker.